Bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Thông báo số 56/TB-BCĐ, ngày 08/5/2021)
  

Tiếp theo Thông báo số 51/TB-BCĐ ngày 03 tháng 5 năm 2021, Thông báo số 54/TB-BCĐ ngày 06 tháng 5 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Bổ sung danh mục tạm dừng hoạt động kinh doanh một số dịch vụ: xông hơi, cơ sở thẩm mỹ/spa từ lúc 0 giờ 00 phút, ngày 09/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 56 ()
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối