Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc (Quyết định 1033/QĐ-UBND ngày 09/5/2021)
  

Ngày 09/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc, cụ thể: 

1. Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời thôn Phước Lộc và thôn Phước An, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc từ 19 giờ 00 phút ngày 09/5/2021 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

2. Thực hiện hạn chế tập trung đông người đối với xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc từ 19 giờ 00 phút ngày 09/5/2021 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 1033/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối