Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phong Điền (Quyết định 1032/QĐ-UBND ngày 09/5/2021)
  

Ngày 09/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1032/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phong Điền, cụ thể: 

1. Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời xã Phong Hiền, huyện Phong Điền từ 10 giờ 00 phút ngày 09/5/2021 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới. 

2. Thực hiện hạn chế tập trung đông người đối với huyện Phong Điền từ 10 giờ 00 phút ngày 09/5/2021 theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 1032 ngày 09/5/2021 ()
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối