70 đề tài đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

  
Cập nhật:12/10/2021 8:39:42 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2505/QĐ-UBND công bố danh sách các đề tài đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021.

Đây là hội thi được tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội; tôn vinh và ghi nhận công lao của các cán bộ khoa học, các tầng lớp công nhân, nông dân, nhà sáng tạo có các giải pháp kỹ thuật hữu ích đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh. 

Nhìn chung, các đề tài, giải pháp kỹ thuật tham gia dự thi năm nay có nhiều chất lượng; nhiều đề tài, giải pháp được đầu tư nghiên cứu rất công phu, có tính ứng dụng vào thực tiễn cao. Các đề tài, giải pháp tham gia dự thi đều xuất phát từ thực tiễn học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất và gắn bó chặt chẽ với đời sống của nhân dân. Trên cơ sở đánh giá công tâm và khách quan,  BTC Hội thi năm nay đã xem xét, quyết định trao giải cho 70 giải pháp tham gia dự thi, trong đó có 06 giải nhất, 05 giải nhì, 10 giải ba, 49 giải khuyến khích.

Tiêu biểu là các đề tài:

- Đề tài: Giải pháp liên thông văn bản điện tử giữa chương trình CPC-eOffice và các chương trình Quản lý văn bản của chính quyền địa phương của nhóm tác giả KS. Hà Thanh Long, ThS. Phan Quang Nhật, CN. Nguyễn Duy Bình, CN. Trần Thị Thanh Dung, CN. Nguyễn Quốc Bão - Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

- Đề tài Vai trò xét nghiệm đứt gãy DNA tinh trùng trong đánh giá khả năng sản nam giới hiếm muộn của nhóm tác giả PGS.TS. Lê Minh Tâm, ThS. Nguyễn Thị Thái Thanh, ThS. Nguyễn Văn Trung, ThS Trần Thị Như Quỳnh, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, GS.TS. Cao Ngọc Thành - Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế;

- Đề tài: “Xây dựng mô hình đào tạo theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học” của nhóm tác giả PGS.TS. Lê Anh Phương, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thoa, PGS.TS. Nguyễn Thành Nhân, PGS.TS. Phan Đức Duy, PGS.TS. Trần Kiêm Minh, TS. Nguyễn Hoài Anh, ThS Nguyễn Văn Hoà, TS. Lê Thị Ngọc Anh, TS. Nguyễn Thanh Hùng, TS. Phạm Quang Trung, TS. Trần Thị Ngọc Ánh- Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Xem chi tiết Danh sách các đề tài đạt giải tại Phụ lục đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 PL (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]