Quyết định số 145/QĐ-STC ngày 14/1/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý IV năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 145/QĐ-STC ngày 14/1/2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý IV năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]