Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế
  

Vui lòng xem tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 3138/QĐ-STC ngày 23/10/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]