Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế
  

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế (Nhấn vào "Tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]