Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2020
  

Xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 1924/QĐ-STC ngày 15/7/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2020 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối