Vận hành hồ chứa thủy điện Hương Điền từ 19h00 tối ngày 13/10
  
Cập nhật:13/10/2021 5:40:09 CH
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Chiều 13/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết đã có công văn gửi Công ty CP thủy điện Hương Điền về việc vận hành hồ chứa thủy điện Hương Điền.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, căn cứ mực nước hồ Hương Điền lúc 13  giờ ngày 13/10 ở mức +53,04m, lưu lượng đến hồ 198m3/s.

Xét đề nghị của Công ty CP thủy điện Hương Điền về việc vận hành hồ chứa để tăng dung tích phòng lũ, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu Công ty CP thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 220-250m3/s (ưu tiên phát tối đa qua tuabin). Thường xuyên theo dõi mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc và sông Hương tại trạm Kim Long để điều chỉnh lưu lượng vận hành đảm bảo mực nước tại trạm Phú Ốc không vượt mức +2,7m và trạm Kim Long không vượt mức +1,7m.

Thời gian bắt đầu mở cửa xả lúc 19 giờ cùng ngày.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]