UBND tỉnh họp thông qua một số Đề án, Quy định
  
Cập nhật:19/09/2019 5:28:52 CH
Chiều ngày 19/9, UBND tỉnh tổ chức buổi họp thông qua một số Đề án và Quy định thuộc thẩm quyền. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp, UBND tỉnh đã thảo luận và thông qua Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 và Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung  thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Đô thị di sản

Đề án Xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030, mục tiêu tổng quát phát triển đô thị trong tương lai là xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Đô thị di sản - thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường” xứng tầm là trung tâm văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực. Phát triển các ngành kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, trong đó xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, ngành công nghiệp sẽ tạo bước đột phá phát triển kinh tế, đặc biệt chú trọng phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ cao, thân thiện môi trường, phát triển nông nghiệp sạch, bền vững ứng dụng công nghệ cao.

Phấn đấu GRDP giai đoạn 2021 - 2025 tăng bình quân 8 - 8,5% và GRDP bình quân đầu người đạt  3.500 - 4.000 USD. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: ngành dịch vụ  48 - 49%, công nghiệp và xây dựng 36 - 38%, nông nghiệp 6 - 8% và tỷ trọng thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt dưới 10%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 12%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng trưởng bình quân 12 - 13%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 2 - 2,5 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 62 - 65%; quản lý bền vững các loại tài nguyên; đảm bảo độ che phủ rừng ổn định 56 - 57%; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên khoảng 0,5 - 1,0%/năm; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 95%; đảm bảo bao phủ chăm sóc sức khỏe cho toàn dân và mục tiêu phổ cập trung học phổ thông cho người dân.

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, tỉnh tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức. Xây dựng đô thị thông minh, phục hồi, tôn tạo, bảo vệ, phát huy di sản cố đô Huế và xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, quan tâm phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế

Mở rộng đô thị Huế lên 348,5km2

Không gian đô thị Huế hiện hữu là đô thị di sản, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa. Tuy nhiên, hiện nay, quy mô đô thị Huế nhỏ so với tốc độ phát triển đô thị, mật độ dân số toàn đô thị cao (5.029 người/km2, quy định 2.000 người/km2), hạ tầng xã hội khu vực trung tâm đang quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Do đó, đòi hỏi phải xem xét tính đến việc mở rộng đô thị.

Căn cứ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014, mục tiêu, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch là đáp ứng được các mục tiêu cụ thể, đảm bảo xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại song song với việc giữ gìn các yếu tố cảnh quan, sinh thái, bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, phạm vi mở rộng đô thị Huế bao gồm thành phố Huế hiện hữu (70,67 km2) và khu vực định hướng phát triển, mở rộng đô thị thuộc phạm vi các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và một phần huyện Phú Vang (thị trấn Thuận An và các xã lân cận); diện tích khoảng 348,54 km2. 

Phát biểu đóng góp ý kiến xây dựng đề án, các đại biểu cho rằng, từ yêu cầu phát triển khách quan của hệ thống đô thị Việt Nam hiện nay, việc mở rộng không gian đô thị Huế là sự phản ánh đầy đủ vị thế, thực tiễn phát triển của Thừa Thiên Huế trong xu thế hội nhập và phát triển; phù hợp với các định hướng, chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ và của tỉnh; đồng thời, đây là định hướng hết sức cần thiết nhằm tạo ra những vận hội mới để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ mang tính chiến lược của địa phương, vùng và quốc gia trong giai đoạn tiếp theo. Việc xây dựng đề án này sẽ tạo điều kiện cho đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như trong nâng cao bộ mặt kiến trúc cảnh quan đô thị.

Phát biểu kết luận tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định, việc xây dựng đô thị Huế trở thành Đô thị di sản - thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường” xứng tầm là trung tâm văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực là hết sức cần thiết, đây cũng là sự mong mỏi của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, là vùng đất văn hiến, có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, lăng tẩm nằm trên các địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà nên việc phát triển đô thị Huế không chỉ là bước đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội, phát huy các tiềm năng, các giá trị lịch sử của địa phương, là động lực phát triển kinh tế của tỉnh, của vùng và của cả nước mà còn tạo cơ hội trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc trên địa bàn tỉnh.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]