UBND tỉnh họp thông qua các đề án, báo cáo thuộc thẩm quyền
  
Cập nhật:14/08/2019 5:35:30 CH
Chiều ngày 13/8, UBND tỉnh tổ chức buổi họp với các sở, ngành và địa phương để thông qua một số đề án, phương án và quy định về chế độ chính sách thuộc thẩm quyền để trình HĐND tỉnh. Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp lần này, UBND tỉnh thảo luận và thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố thành phố Huếthị xã Hương Trà; Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh; Quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ; Phươn án điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể di tích cố đô Huế năm 2020.

Giảm 112 thôn, tổ dân phố

Dự thảo Đề án sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố thành phố Huếthị xã Hương Trà, sau khi thực hiện thành phố Huế giảm 89 tổ dân phố, thị xã Hương Trà giảm 23 thôn, tổ dân phố (09 tổ dân phố và 14 thôn). Như vậy, toàn tỉnh còn lại 1.133 thôn, tổ dân phố (681 thôn và 452 tổ dân phố); giảm 112 thôn, tổ dân phố.

Theo Sở Nội vụ, căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV thì toàn bộ các thôn, tổ dân phố đề nghị sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi trên địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Trà đều đảm bảo yêu cầu về quy trình, hồ sơ và đủ điều kiện để sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

UBND tỉnh thống nhất cao phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường thuộc TP. Huế và TX. Hương Trà. Để ổn định, động viên và hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp, sáp nhập, UBND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh xem xét về mức hỗ trợ cho các đối tượng dôi dư được nhận một lần 06 (sáu) tháng phụ cấp theo chức danh hiện hưởng.

Giai đoạn 2019-2021, sáp nhập 7 xã

Về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. Căn cứ quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13, số lượng ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện sắp xếp do có 02 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50%07 xã. Cụ thể:

Thị xã Hương Trà: Nhập toàn bộ địa giới hành chính (ĐGHC) xã Hồng Tiến (có diện tích tự nhiên là 22.10 km2, dân số là 1.559 người) và xã Bình Điền (có diện tích tự nhiên là 117,92 km2, dân số là 4.392 người) thành xã Bình Tiến.

Huyện A Lưới: Nhập toàn bộ ĐGHC xã A Đớt (có diện tích tự nhiên là 16,58 km2, dân số là 2.403 người)và xã Hương Lâm (có diện tích tự nhiên là 51,28km2, dân số là 2.208 người) thành xã Lâm Đớt. Nhập toàn bộ ĐGHC xã Hồng Quảng (có diện tích tự nhiên là 5,39 km2, dân số là 2.225 người)và xã Nhâm (có diện tích tự nhiên là 37,85 km2, dân số là 2.302 người) thành xã Quảng Nhâm. Nhập toàn bộ ĐGHC xã Bắc Sơn (có diện tích tự nhiên là 10,34 km2, dân số là 1.242 người) và xã Hồng Trung (có diện tích tự nhiên là 67.40 km2, dân số là 2.053 người) thành xã Trung Sơn.

Huyện Nam Đông: Nhập toàn bộ ĐGHC xã Hương Giang (có diện tích đất tự nhiên là 7,64km2, dân số là 1.512 người)và xã Hương Hòa (có diện tích đất tự nhiên là 11,21km2, dân số là 2.547 người) thành xã Hương Xuân.

Huyện Phú Lộc: Nhập toàn bộ ĐGHC xã Vinh Hải (có diện tích tự nhiên là 5,7 km2, dân số là 2.058 người) và xã Vinh Giang (có diện tích tự nhiên là 18,73 km2, dân số là 4.682 người) thành xã Giang Hải.

Huyện Phú Vang: Nhập toàn bộ ĐGHC xã Vinh Phú (có diện tích tự nhiên là 7,37 km2, dân số là 3.502 người) và xã Vinh Thái (có diện tích tự nhiên là 19,70 km2, dân số là 5.611 người) thành xã Phú Gia.

Theo Sở Nội vụ,  đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách  được bố trí tại 7 xã sau khi thực hiện sắp xếp gồm: 148 cán bộ, công chức    92 người hoạt động không chuyên trách còn lại dôi dư 159 cán bộ, công chức và 128 người hoạt động không chuyên trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các địa phương có các xã thực hiện sáp nhập cần phải rà soát, đánh giá, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bô công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách tại các xã thuộc diện sắp xếp một cách dân chủ, khách quan, minh bạch gắn với đổi mới, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới. Ngoài ra, cần làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương.

Điều chỉnh phí tham quan di tích

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, mục tiêu của việc điều chỉnh phí tham quan nhằm đầu tư, tiếp sức cho công cuộc bảo tồn, trùng tu các công trình di tích, “hợp chu kỳ” theo Đề án xây dựng mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế đến năm 2020 cũng như tạo nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tu bổ một số địa điểm tham quan đang xuống cấp. Đồng thời, giảm gánh nặng đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, tăng cường nguồn đầu tư ngân sách địa phương từ việc phát huy giá trị di tích phục vụ cho sự nghiệp bảo tồn, trùng tu và tôn tạo, trả lại giá trị nguyên vẹn các công trình kiến trúc...

Theo đó, mức điều chỉnh tăng phân chia theo 4 khu vực tham quan (áp dụng cho khách quốc tế và khách nội địa): nhóm 1 quần thể di tích Hoàng Cung Huế tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng; nhóm 2 quần thể các lăng vua Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng tăng từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng; nhóm 3 quần thể các lăng vua Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh tăng 40.000 đồng lên 50.000 đồng; nhóm 4 Điện Hòn Chén, Cung An Định, Đàn Nam Giao tăng từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng. Giá vé gộp 4 điểm tham quan cao nhất 530.000 đồng thay vì 650.000 đồng như trước đây.

Bên cạnh việc điều chỉnh tăng giá vé cũng đồng thời thực hiện một số chính sách giảm giá cho một số đối tượng khác như giá vé cho người già, trẻ em, người khuyết tật, học sinh, sinh viên và đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa nhằm tạo sự công bằng và sự quan tâm, ưu đãi của xã hội. Dự kiến, sau 3 năm thực hiện điều chỉnh giá vé theo mức trên, doanh thu cho cả giai đoạn 2020- 2022 ước đạt trên 1.450 tỷ đồng (trung bình mỗi năm 483 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, tăng giá vé là hợp lý, đáp ứng nhu cầu thực tế bức thiết hiện nay; tuy nhiên, mức tăng các mức vé cần có sự sắp xếp có lộ trình hợp lý, không tăng một cách nóng vội; về lâu dài phải hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy các di tích vốn có, tránh vì tăng thu mà làm tác động đến di tích. Đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh lại Đề án để trình HĐND tỉnh đảm bảo có tính khả thi cao.

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]