Truy điệu, an táng 16 hài cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế
  
 Bản in]