Trẻ em làng SOS Huế tham quan trụ sở UBND tỉnh và giao lưu với Chủ tịch UBND tỉnh
  
 Bản in]