Tổng kết công tác tuyến quân năm 2019, triển khai nhiệm vụ và hiệp đồng giao nhận quân năm 2020
  
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối