Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2020)
  
 Bản in]