Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động thiết thực
  
Cập nhật:02/03/2019 3:05:05 CH

UBND tỉnh ban hành Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” và giao Tỉnh Đoàn làm cơ quan đầu mối tổ chức ra quân phát động "Ngày Chủ nhật xanh" từ ngày 20/01/2019 trên địa bàn toàn tỉnh. Sau hơn một tháng triển khai, các huyện, thị xã, thành phố Huế đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đề án “Ngày Chủ nhật xanh” với những hoạt động cụ thể, thiết thực; bước đầu đã có những tác động tích cực trong xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã phát sinh nhiều bất cập như công tác phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và các địa phương; phân công trách nhiệm chỉ đạo địa bàn; phương án thu gom rác thải, công tác phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế để tập kết thu gom, rác thải về điểm xử lý; sự tham gia vào cuộc của các sở, ban ngành, các cơ quan Trung ương trên địa bàn và các doanh nghiệp.

Để phong trào được lan tỏa, nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, trở thành nét đẹp của người Huế, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 1036/UBND-CT ngày 27 tháng 02 năm 2019 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, tổ chức các hoạt động thiết thực như làm vệ sinh, trồng cây xanh, chiếu sáng trong khuôn viên cơ quan, đơn vị và các vỉa hè, tuyến đường lân cận; tạo sự lan tỏa, xây dựng ý thức chung của cộng đồng trong việc xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh - sạch - sáng. Kế hoạch triển khai của các ngành, cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn trước ngày 05/3/2019. Tỉnh Đoàn tổng hợp, phối hợp với UBMTTQ các cấp có kế hoạch theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí chủ động thông tin phổ biến, tuyên dương các hoạt động thiết thực, hiệu quả, các mô hình tốt, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” của các cơ quan, đơn vị, địa phương để nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Đồng thời phản ánh kịp thời các vấn đề bất cập, tồn tại, hạn chế, yếu kém, hình thức, đối phó để các cơ quan, đơn vị kịp thời điều chỉnh, chấn chỉnh; người dân, Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị có cơ sở nhìn nhận khách quan kết quả tổ chức thực hiện đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh khẩn trương hoàn thiện hệ thống phản ánh hiện trường, xây dựng kế hoạch triển khai rộng rãi cho người dân tham gia phản ánh tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trước ngày 05/3/2019.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]