Tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ trang thiết bị y tế cho tỉnh Savannakhet, Lào phòng, chống dịch Covid-19
  
 Bản in]