Tiêu điểm nghị trường: phỏng vấn Ông Phan Ngọc Thọ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế
  
 Bản in]