Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng
  
Cập nhật:13/07/2021 5:29:52 CH
Phong trào Ngày Chủ nhật xanh đang được các địa phương thực hiện thường xuyên liên tục
Phong trào Ngày Chủ nhật xanh đang được các địa phương thực hiện thường xuyên liên tục
Ngày 13/7, UBND tỉnh có công văn số 6092/UBND-CN về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng theo Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 05/7/2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Theo nội dung của Chỉ thị số 07-CT/TU thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp quản lý, tổ chức thẩm, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh công việc truyền thông, vận hành, tạo chuyển đổi cự ly về nhận thức và hành động trong các cấp độ đáng tin cậy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn; tạo sự lan tỏa rộng trong cộng đồng về bảo vệ, xây dựng môi trường xanh, sạch, sáng.  Chuyển công thức từ “một đống rác” thành “đống rác đúng chỗ” trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.  Tiếp tục phát động các phong trào, chiến dịch quân đội sinh ra môi trường gắn kết với công ty bảo đảm an toàn phòng, chống bệnh Covid-19. Đẩy mạnh thực hiện chuyển động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch, sáng.  Duy trì và phát huy hiệu quả phong trào "Ngày Chủ nhật Xanh", "Hành động chủ đề Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng", "60 phút sạch nhà, ngõ đẹp", "Nói không với túi ny lông và sản phẩm  nhựa sử dụng một lần "..., tạo đồng thuận, nâng cao ý thức của mọi tổ chức, cá nhân trong giữ gìn, môi trường bảo vệ, cảnh quan trên địa bàn toàn tỉnh.  Các cơ quan, nhà nước; đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn ... phải trở thành các tổ chức quản lý mô hình, đi đầu trong thực thi phong trào. Các cấp, chính quyền, các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi cụ thể để triển khai phong trào Ngày Chủ nhật Xanh  hiệu quả, góp phần quan trọng chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới.  Quan tâm xây dựng phát triển đô thị xanh mẫu. Xây dựng các tuyến phố văn minh, các tuyến đường, khu dân cư, điểm công cộng xanh, sạch, sáng.  Quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh, công viên;  tặng cây xanh mật độ ở khu vực đô thị.  Nghiên cứu thực hiện các điểm phân loại rác tại nguồn, trước mắt thực hiện tại địa điểm thành phố Huế. Thực hiện việc thu gom, xử lý nước, rác thải đúng quy định, trong đó, lưu ý tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện. Đa dạng triển khai, có hiệu quả của các giải pháp xây dựng ý thức giữ gìn bảo vệ sinh chung, môi trường bảo vệ cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên. Nghiên cứu, gắn tiêu chí đánh giá “Chủ nhật xanh” trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố vận hành các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ giám sát đô thị, nông thôn xanh, sạch, sáng và giám sát việc thực hiện Chỉ thị. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống, nông thôn mới, đô thị văn minh, trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh môi trường và thứ tự thẩm mỹ đô thị.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]