Tiếp tục cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 29/10/2020
  
Cập nhật:28/10/2020 3:54:38 CH

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo:

1. Tiếp tục cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày thứ Năm (29/10/2020).

2. Các ngày tiếp theo, tùy vào tình hình diễn biến thời tiết, Sở sẽ có thông báo sau.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]