Thừa Thiên Huế xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố trên cả nước về thành tích tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
  
 Bản in]