Thừa Thiên Huế xếp thứ 3 trên toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân
  
Cập nhật:10/06/2021 5:04:18 CH
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao Bằng khen cho các tập thể
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao Bằng khen cho các tập thể
Chiều ngày 10/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 23/3/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đơn vị, địa phương đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra tại Chỉ thị 13, hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD do Chính phủ, Bộ Công an giao (sớm trước 23 ngày so với kế hoạch) và là đơn vị thứ 3 trên toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 13. Qua hơn 02 tháng triển khai, toàn tỉnh đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận, rất đáng tự hào. Minh chứng qua các con số như: tmức chỉ đạt 35% chỉ tiêu/ngày Bộ Công an giao, chúng ta đã vươn lên 210%, trong đó có 95 lượt Tổ cấp CCCD vượt 700 hồ sơ/máy/ngày; Từ đơn vị có nguy cơ không hoàn thành cấp 732.000 CCCD trước ngày 01/7/2021, chúng ta đã thực hiện vượt trước thời gian do Chính phủ, Bộ Công an giao 23 ngày và là đơn vị thứ 3 trên toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu cấp do Bộ Công an giao; Số lượng cấp CCCD trong hơn 02 tháng thực hiện theo Chỉ thị số 13 bằng “Tổng số Giấy CMND mà lực lượng Công an toàn tỉnh cấp trong 08 năm qua” và “gấp 10 lần” so với kết quả thực hiện thu nhận CCCD trước khi có Chỉ thị số 13.  Đáng chú ý, việc thực hiện “Chiến dịch cấp CCCD” trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên việc cấp CCCD phải tạm dừng trong hơn 10 ngày nhưng chúng ta đã kịp “về đích”, đạt được kết quả đáng khích lệ.

Những kết quả đạt được đã khẳng định Chỉ thị số 13 là đúng đắn, kịp thời, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thuận của Nhân dân tỉnh nhà và Chỉ thị đã được nghiêm túc thực hiện, phát huy hiệu quả trong thực tiễn công tác, cuộc sống. Không có khó khăn, trở ngại nào có thể ngăn cản khi có sự đồng lòng, giúp đỡ, hỗ trợ của quần chúng nhân dân và khi toàn hệ thống chính trị cùng vào cuộc...; Công tác chỉ đạo,  điều hành phải quyết liệt, ráo riết và thống nhất ngay từ đầu; các điều kiện, nguồn lực phục vụ chiến dịch cấp CCCD đã được đầu tư kịp thời. Có chính sách động viên, khơi gợi tinh thần tận tâm vì công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ và lực lượng tình nguyện viên.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình triển khai như việc thu nhận CCCD đối với các trường hợp già yếu, bệnh tật không đi lại được, do thông tin còn thiếu hoặc sai lệch; Việc hoàn thiện và trả thẻ CCCD cho công dân còn chậm, thiếu kịp thời ảnh hưởng đến quyền lợi, giao dịch dân sự của công dân; Sự phối hợp giữa các Sở, ngành địa phương có lúc vẫn thiếu thường xuyên và chủ động...


Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại hội nghị

 Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Từ  ngày 01/7/2021, Luật cư trú bổ sung, sửa đổi sẽ có hiệu lực, khi đó Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được kết nối, chia sẻ với các Bộ, ngành, các giao dịch hành chính có sử dụng thông tin công dân sẽ được số hóa thông qua số định danh cá nhân, thẻ CCCD có gắn chip điện tử. Đây là cơ sở quan trọng xây dựng chính quyền số, xã hội số.  Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh  phát huy những kết quả đạt được, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan, tiếp tục “làm sạch dữ liệu thông tin về dân cư”, “cấp CCCD cho 100% công dân thường trú, tạm trú trên địa bàn”.  Khẩn trương hoàn thành làm sạch dữ liệu thông tin về công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ động tham mưu các điều kiện nhằm đủ sức triển khai vận hành, chia sẻ, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú sửa đổi theo chỉ đạo của Bộ Công an.  Đảm bảo thời gian trả thẻ CCCD cho công dân theo đúng quy định, không để các giao dịch hành chính, giao dịch tài chính và các giao dịch khác của công dân bị gián đoạn. Tập trung giải quyết các vướng mắc nảy sinh về dữ liệu thông tin của công dân, nhất là thực hiện việc giải quyết sai lệch thông tin trên giấy tờ hưởng chế độ chính sách của công dân.

 Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu triển khai thực hiện các giải pháp nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng có liên quan để đảm bảo sẵn sàng kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi Bộ Công an có chủ trương. Các sở, ngành, địa phương phải tổ chức rà soát về hạ tầng, chuẩn hóa thông tin cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để sẵn sàng phương án tổ chức kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo lộ trình, thời gian.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cấp CCCD. 


Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao Bằng khen cho các cá nhân

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]