Thừa Thiên Huế: phân bổ 10.500 kg lương khô cho các địa phương, đơn vị bị thiên tai, mưa lũ
  
Cập nhật:30/10/2020 4:13:54 CH
Mưa lũ đã làm nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh TT- Huế bị ngập sâu (ảnh chụp tại thôn Vĩnh Nguyên, thị trấn Phong Điền)
Mưa lũ đã làm nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh TT- Huế bị ngập sâu (ảnh chụp tại thôn Vĩnh Nguyên, thị trấn Phong Điền)
Ngày 30/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2761/QĐ-UBND về việc phân bổ lương khô cho các địa phương, đơn vị để hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn do thiên tai gây ra. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện căn cứ số lượng lương khô được phân bổ và tình hình thực tế của các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ để hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đúng quy định

Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định phân bổ 10.500kg lương khô từ nguồn hỗ trợ của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế để khắc phục hậu quả thiên tai cho các địa phương như sau: huyện A Lưới 1000 kg lương khô; Thị xã Hương Trà, Thị xã Hương Thủy, Huyện Phong Điền, Huyện Quảng Điền, Huyện Phú Vang, Huyện Phú Lộc, Huyện Nam Đông  800 kg lương khô; TP. Huế 400kg lương khô và 300kg lương khô cho Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Chỉ huy cứu trợ tại Thủy điện Rào trăng 3.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng lập thủ tục giao, nhận số lượng lương khô nêu trên cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện; chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp kiểm tra và đôn đốc việc cấp phát, phân bổ số lượng lương khô đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và theo quy định; hoàn thành việc giao, nhận, phân bổ số lượng lương khô nêu trên đến hết ngày 05/11/2020.

Quyết định nêu rõ, các đơn vị: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Sở Chỉ huy cứu trợ tại Thủy điện Rào trăng 3 sử dụng lượng lương khô được phân bổ để sử dụng trong thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn do thiên tai gây ra.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]