Thừa Thiên Huế là một trong 12 tỉnh thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2019
  
Cập nhật:23/05/2019 3:44:55 CH
Hội thi “Gia đình hạnh phúc lần thứ IV năm 2018 do huyện A Lưới tổ chức (ảnh minh họa)
Hội thi “Gia đình hạnh phúc lần thứ IV năm 2018 do huyện A Lưới tổ chức (ảnh minh họa)
Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2019, tại 12 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Lào Cai, An Giang, Thừa Thiên Huế, Yên Bái, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Thái Bình, Bình Thuận và Quảng Ninh.

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động cụ thể thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí), đồng thời thống nhất về phương thức thí điểm Bộ tiêu chí tại 12 tỉnh/thành được chọn thí điểm và các tỉnh/thành khác.

Nội dung của kế hoạch gồm: Hoàn thiện, in, phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"; Tập huấn thí điểm Bộ tiêu chí; Triển khai các hoạt động tại 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm; Tổ chức tuyên truyền thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong đó, các hoạt động tại 12 tỉnh/thành được chọn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí: Tổ chức phát động đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí (Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6); Tuyên truyền trên đài phát thanh địa phương và trên pano, áp phích tại địa bàn xã/phường chọn mô hình thí điểm (từ tháng 6 - 10/2019); Tổ chức sinh hoạt cộng đồng tại mô hình chọn thí điểm (từ tháng 6 - 10/2019); Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Bộ tiêu chí.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]