Thừa Thiên Huế là một điểm sáng trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin
  
 Bản in]