Thừa Thiên Huế khẳng định không ngăn sông cấm chợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19
  
 Bản in]