Thừa Thiên Huế hỗ trợ trang thiết bị y tế cho hai tỉnh Salavan, Sê Kông (Lào) phòng, chống dịch Covid-19
  
 Bản in]