Thừa Thiên Huế được hỗ trợ hơn 1.500 tấn hạt giống lúa, ngô
  
Cập nhật:27/05/2022 8:53:12 SA
Ngày 20/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 629/QĐ-TTg về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế được hỗ trợ 1.500 tấn hạt giống lúa, 05 tấn hạt giống ngô
Bà con nông dân huyện Phong Điền tiến hành làm đất và gieo sạ (ảnh minh họa)
Bà con nông dân huyện Phong Điền tiến hành làm đất và gieo sạ (ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 2.400 tấn hạt giống lúa, 55 tấn hạt giống ngô từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, cụ thể: tỉnh Thừa Thiên Huế là 1.500 tấn hạt giống lúa, 05 tấn hạt giống ngô; tỉnh Quảng Trị là 900 tấn hạt giống lúa, 50 tấn hạt giống ngô.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thừa Thiên Huế và Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thực hiện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng đúng kịp thời, đúng quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]