Thừa Thiên Huế được đánh giá cao về công tác phòng chống thiên tai
  
 Bản in]