Thừa Thiên Huế bàn giao thôn 6 và thôn 7 xã Hồng Thủy, huyện A Lưới cho tỉnh Quảng Trị
  
 Bản in]