Thừa Thiên Huế: Triển khai phát hành thẻ điện tử và thanh toán dịch vụ trên hệ thống quản lý thông tin điện tử
  
 Bản in]