Thừa Thiên Huế: Đại lễ Phật đản năm 2021 được tổ chức trang nghiêm, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
  
 Bản in]