Thông tin liên quan 09 bệnh nhân COVID-19 mới (cập nhật lúc 21h00 ngày 31/7/2021)
  
Cập nhật:31/07/2021 8:04:40 SA
Tối ngày 31/7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin liên quan đến 09 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

1. BỆNH NHÂN 141361, NĂM SINH: 1999; GIỚI TÍNH NỮ

2. BỆNH NHÂN 141381, NĂM SINH: 1943; GIỚI TÍNH: NAM

3. BỆNH NHÂN 141362; NĂM SINH: 1994; GIỚI TÍNH: NỮ

4. BỆNH NHÂN: 141363; NĂM SINH: 2005; GIỚI TÍNH NỮ

5. BỆNH NHÂN: 141365; NĂM SINH: 1980; GIỚI TÍNH NỮ

6. BỆNH NHÂN: 141383; NĂM SINH: 2000; GIỚI TÍNH NAM

7. BỆNH NHÂN: 142545; NĂM SINH: 1996; GIỚI TÍNH: NAM

8. BỆNH NHÂN: 142546; NĂM SINH: 1996; GIỚI TÍNH NAM

9. BỆNH NHÂN: 142547; NĂM SINH: 2000; GIỚI TÍNH: NỮ

Các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-Cov-2 khẳng định ngày 30 và 31/7/2021.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]