Thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19
  
Cập nhật:09/05/2021 7:59:52 SA
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hiện tại Thừa Thiên Huế là địa phương đã có dịch, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng tiềm ẩn rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có thông điệp kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ toàn tỉnh chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19. Cổng thông tin điện tử tỉnh xin trân trọng giới thiệu thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ./.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]