Thông điệp của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ: Nhặt một cọng rác, bạn đã làm cho Huế sạch hơn
  
 Bản in]