Thí điểm thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:31/05/2023 2:52:05 CH
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện thí điểm thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chỉ cần đặt căn cước công dân tại máy quét QR Code, thông tin lưu trú sẽ hiện trên màn hình (ảnh minh họa)
Chỉ cần đặt căn cước công dân tại máy quét QR Code, thông tin lưu trú sẽ hiện trên màn hình (ảnh minh họa)

Với mục đích, nhằm thực hiện có hiệu quả mô hình quản lý lưu trú qua phần mềm ASM được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại cơ sở kinh doanh lưu trú và khám chữa bệnh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, du lịch, y tế và góp phần thực hiện thắng lợi Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các sở, ngành và các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; tuân thủ qui định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh và quyền lợi của người dân trong thực hiện thông báo lưu trú. 

Phạm vi, đối tượng và thời gian triển khai: Tất cả các cơ sở kinh doanh lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, homestay…) và các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh; Triển khai thí điểm thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM tại 15 cơ sở kinh doanh lưu trú và 03 cơ sở khám chữa bệnh.Thời gian thí điểm: thực hiện 01 tháng (từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023). Tổ chức nhân rộng: sau khi kết thúc thí điểm, đánh giá, tổ chức nhân rộng trong tháng 7/2023. 

Theo nội dung kế hoạch, giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp các cơ sở kinh doanh lưu trú và cơ sở khám chữa bệnh khảo sát, bố trí vị trí phù hợp để lắp đặt máy móc, thiết bị, đường truyền, mạng internet, đường điện, bàn, ghế và trang thiết bị cần thiết để triển khai phần mềm ASM tại khu vực tiếp nhận thông báo lưu trú. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho lực lượng tham gia triển khai thí điểm phần mềm ASM, Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, Tổ công tác cấp xã, các cơ sở khám chữa bệnh nắm chắc các quy trình nghiệp vụ và thực hiện thuần thục các thao tác, quy trình sử dụng phần mềm ASM; cung cấp tài liệu hướng dẫn phần mềm ASM, định danh điện tử VNeID.

Các cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh: Bố trí nhân sự tham gia tập huấn triển khai hệ thống phần mềm ASM và theo dõi việc triển khai thực hiện tại cơ sở; chọn cử cán bộ, nhân viên là đầu mối liên hệ trực tiếp lực lượng Công an trong việc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan triển khai phần mềm ASM.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]