Thêm 12 mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
  
 Bản in]