Tập trung phát triển kinh tế biển và đầm phá, tạo bước đột phá cho địa phương
  
Cập nhật:04/08/2021 4:58:50 CH
Tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc
Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi làm việc với trực tuyến với cán bộ chủ chốt huyện Phú Vang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và định hướng phát triển cho huyện trong thời gian tới vào chiều ngày 04/8. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Vang, trong 6 tháng đầu năm dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến quá trình triển của huyện, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân toàn huyện nên tình hình sản xuất, kinh doanh từng bước được phục hồi, thích ứng trong tình hình mới.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 11,33%; sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 12.770 tấn/29.700 tấn (đạt 43% kế hoạch). Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 334,7 tỷ đồng, đạt 109,06% kế hoạch huyện giao, tăng 23,96% so với cùng kỳ. Toàn huyện có 6/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại Khu công nghiệp Phú Đa, các công ty sản xuất ổn định, giải quyết việc làm cho trên 4.900 lao động. Đồng thời đã thành lập Tổ làm việc tiến hành kiểm tra, hướng dẫn đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà máy trong và ngoài Khu công nghiệp Phú Đa.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 28 HTX hoạt động phù hợp theo Luật HTX năm 2012. Đa số các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Tổng doanh thu của 20 HTX nông nghiệp năm 2020 là 44.407 triệu đồng, bình quân doanh thu của một hợp tác xã 2.220 triệu đồng.


Lãnh đạo huyện Phú Vang báo cáo tại buổi làm việc

Về công tác phòng chống dịch bệnh, Huyện đã tăng cường công tác phân luồng, khám sàng lọc bệnh nhân ho sốt, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 đang điều trị nội trú hoặc tham gia khám ngoại trú tại các cơ sở y tế của huyện; Tiếp tục tiếp nhận cách ly tại khu T3, T4 đối với các trường hợp nhập cảnh về địa phương, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Tổ chức các T dân sự theo chỉ đạo sẵn sàng tiếp nhận các đối tượng cách ly. Hiện tại, không có trường hợp mắc COVID-19, đã phối hợp thực hiện cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe các đối tượng theo phân công của Ban chỉ đạo tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường các chợ trong thời gian qua đã có những chuyển biến tốt. Tuy nhiên, ở một số chợ công tác vệ sinh môi trường có lúc chưa đảm bảo. Phát triển dịch vụ du lịch gặp khó khăn, một số dự án du lịch lớn triển khai còn chậm, các hoạt động dịch vụ, nhất là dịch vụ biển bị đình trệ do ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Các thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch vẫn còn thiếu, nhất là các thiết chế văn hóa, thể thao ở xã, thị trấn, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao chưa cao…


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao những nỗ lực của huyện Phú Vang khi đã tập trung khắc phục khó khăn về dịch bệnh, kịp thời hỗ trợ người dân doanh nghiệp; cơ bản tình hình an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Muc tiêu xuyên suốt của Phú Vang là cần tập trung phát huy các tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương để phát triển nhanh và bền vững hơn, trở thành địa phương phát triển mạnh về kinh tế biển và đầm phá. Theo đó, tập trung phát triển kinh tế biển theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trong vùng ngày càng hoàn thiện, nhất là các dự án lớn có tính đột phá, lan tỏa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời, phát triển các dự án đầu tư về giao thông kết nối vùng, dự án đường ven biển; dự án hạ tầng khu du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng văn hóa, du lịch trên địa bàn; các dự án thủy lợi, hạ tầng nông nghiệp, hậu cần nghề cá. Chú trọng phát triển du lịch dịch vụ thành ngành kinh tế chủ lực của địa phương, trên cơ sở khai thác tốt lợi thế vùng đầm phá và ven biển. Chủ tịch UBND cho rằng, huyện Phú Vang có lợi thế về đánh bắt xa bờ, vì vậy chính quyền địa phương cần tiếp tục duy trì thế mạnh này, qua đó góp phần cải thiện đời sống của người dân cũng như đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Định hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Phú Vang tập trung các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Vận dụng các nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, ưu tiên đối với ngành dịch vụ du lịch, thương mại, vận tải. Tập trung nghiên cứu, chuyển đổi mạnh mẽ, cơ cấu lại sản phẩm nông nghiệp theo hướng hiệu quả hơn; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong đó phải xác định các sản phẩm chủ lực, đặc trưng để phát triển. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là tại khu công nghiệp, các cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, huyện Phú Vang cần quy hoạch, xây dựng đô thị gắn với biển. Nghiên cứu phương án mở rộng, đầu tư trung tâm y tế huyện. Đồng thời hình thành hệ thống giao thông kết nối với vùng kinh tế trọng điểm của huyện để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]