Tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động bảo vệ môi trường
  
Cập nhật:18/04/2019 3:28:08 CH
Hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh" phải từ nâng cao nhận thức đến thay đổi hành động, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh chung, thay đổi phong tục, tập quán lạc hậu, các thói quen, nếp sống thiếu văn minh, thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc sáng ngày 18/4 với các sở, ngành và địa phương về công tác chuẩn bị cho ngày phát động toàn dân tham gia "Ngày Chủ nhật xanh" vào ngày 28/4 tới đây.

Sau gần 03 tháng tổ chức triển khai thực hiện, phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" đã thực sự có sức lan tỏa, bước đầu mang lại ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng và toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ môi trường. Tính đến ngày 15/4/2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 1.072 đợt ra quân với  97.211 người tham gia; có hơn 33 cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và 152/152 phường/xã đã tổ chức các hoạt động Ngày Chủ Nhật xanh. Trong quá trình tổ chức triển khai, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc đảm nhận xây dựng mô hình “Thành phố 4 mùa hoa”, “Dòng Hương trong xanh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an”,... góp phần làm cho Huế ngày càng xanh hơn, sạch hơn và sáng hơn.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra việc triển khai tại các địa phương trên toàn tỉnh thì nhận thức về "Ngày Chủ nhật xanh" chưa đi vào thực chất và chiều sâu. Phong trào chỉ mới dừng ở hoạt động ra quân của các cơ quan nhà nước, đoàn thể, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang mà chưa đi vào hoạt động thường xuyên của các cộng đồng dân cư và ý thức người dân tại nơi sinh sống. Vì vậy, phải tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ hơn về hoạt động Ngày Chủ nhật xanh. 

"Ngày chủ nhật Xanh", không chỉ là hoạt động ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường vào các ngày chủ nhật, mang hình ảnh tuyên truyền, vận động, mà phải kết hợp thực hiện nhiều hoạt động thường xuyên, liên tục, lâu dài nhằm nâng cao ý thức chung của cả cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Bên cạnh đó, phải có các chế tài xử phạt đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Kết luận tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các địa phương (từ huyện, thị xã, thành phố đến xã, phường, thị trấn) phải thành lập Ban điều hành, xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công lãnh đạo chủ chốt chỉ đạo cũng như xác định rõ trách nhiệm được phân công cho từng thành viên trong Ban điều hành, có như vậy mới tăng cường năng lực tổ chức, bảo đảm thực hiện hiệu quả phong trào. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung chuẩn bị các nội dung để tổ chức phát động toàn dân tham gia "Ngày chủ nhật xanh" vào ngày 28/4 tới đây theo chủ trương chung của Tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" thực sự ý nghĩa với những hành động thiết thực, cùng với ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện đề án ngày chủ nhật xanh, UBND tỉnh sẽ rà soát các quy định của pháp luật để xây dựng các chế tài xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Việc xử lý và xử phạt hành chính bao gồm hình thức cả phạt "nóng" và phạt "nguội", thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân, các cơ quan thông tin đại chúng và các hình ảnh ghi được tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

Đặc biệt là, có cơ chế theo dõi, kiểm tra; nêu cao vai trò gương mẫu và làm gương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.  Đồng thời, kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; công bố công khai những tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]