Tăng cường triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân có gắn chíp
  
Cập nhật:29/11/2022 11:10:33 SA
(CTTĐT) - Nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trong các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, ngày 28/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 12590/UBND-KN2 yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân có gắn chíp.
Ảnh minh họa (sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế)
Ảnh minh họa (sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế)

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp tích hợp mã thẻ BHYT hoặc qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID) thay cho thẻ BHYT giấy. Khi có vướng mắc (thông tin giữa thẻ BHYT và CCCD còn chưa chính xác và đồng nhất như: ngày, tháng, năm sinh; họ và tên; nơi đăng ký khám chữa bệnh  ban đầu; thiếu ký tự chữ trong họ tên của bệnh nhân...) phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét có giải pháp xử lý phù hợp.

Tăng cường công tác truyền thông đến người tham gia BHYT về việc sử dụng CCCD gắn chip khi đi khám chữa bệnh BHYT, tư vấn hướng dẫn người dân biết sự thuận lợi khi khám chữa bệnh sử dụng CCCD gắn chíp.

Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD có gắn chíp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện. Triển khai đầu tư nâng cấp hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các nền tảng ứng dụng đảm bảo tính liên thông đồng bộ tại các cơ sở khám chữa bệnh, giảm bớt thời gian, thủ tục hành chính của người dân khi đi khám chữa bệnh sử dụng CCCD.

Bên cạnh đó, thực hiện đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế. Mỗi đơn vị phải cung cấp ít nhất một hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia khám chữa bệnh theo Chỉ thị số 12/CT-BYT ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. Khuyến khích triển khai các hoạt động thanh toán các khoản phí dịch vụ và tích hợp giải pháp thanh toán viện phí qua ví điện tử trên Hue-S.

Đặc biệt thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe lên hệ thống của Bộ Giao thông vận tải. Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Y tế Bộ, ngành, Y tế trực thuộc tỉnh đã được công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe của người lái xe chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết về cấu trúc thông tin, dữ liệu, các yêu cầu kỹ thuật và cơ sở vật chất, nhân lực; cán bộ công nghệ thông tin, đăng ký chữ ký số đối với người được phân công ký kết luận đối với giấy khám sức khỏe lái xe và đăng ký tham gia kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu về hồ sơ sức khỏe người lái xe lên hệ thống của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện dịch vụ công Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối