Tăng cường phối hợp hoạt động Khoa học và Công nghệ giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  
 Bản in]