Sớm ổn định cuộc sống của người dân sau mưa lũ
  
 Bản in]