Sơ kết 02 năm triển khai Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã
  
Cập nhật:31/07/2021 12:28:38 CH
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại Hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương phát biểu tại Hội nghị
Sáng ngày 31/7, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã và Đề án kiện toàn lực lượng Cảnh sát khu vực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh ủy Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn.

Sau hai năm triển khai khai Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã và Đề án kiện toàn lực lượng Cảnh sát khu vực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng Công an trong tỉnh đã trực tiếp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề cơ bản, quan trọng để góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công an các xã đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng làm tốt công tác tiếp dân; xây dựng, triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được trong 02 năm triển khai thực hiện; những khó khăn của lực lượng Công an xã chính quy cũng đã được đề ra và khắc phục bằng nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công an tỉnh trong việc phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương trong việc triển khai thực hiện toàn diện Đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị công an tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Đồng thời tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ, bảo đảm chế độ chính sách đối với CBCS được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Lực lượng Công an xã chính quy phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai, quán triệt sâu rộng các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt, những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự để toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân biết, thực hiện;

Đối với các ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan chủ trương xây dựng Công an xã chính quy và tiếp tục sử dụng lực lượng Công an viên thôn.

Trong thời gian tới, Lãnh đạo tỉnh tin tưởng rằng lực lượng Công an xã chính quy và lực lượng Cảnh sát khu vực với điều kiện được bảo đảm tốt hơn, lực lượng được kiện toàn hơn, sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Dịp này, Công an tỉnh đã tiến hành khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án (ảnh dưới).www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]