Ra quân dọn vệ sinh môi trường, xử lý dứt điểm tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường ở làng Đại học Huế
  
 Bản in]