Quảng Điền: 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới
  
Cập nhật:07/07/2020 8:36:23 SA
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sau thị xã Hương Thủy là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM thì đến nay, huyện Quảng Điền cũng đã cán đích với việc 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ngày 6/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký các quyết định số 1620/QĐ-UBND và 1621/QĐ-UBND về công nhận xã Quảng Thái và xã Quảng Ngạn (huyện Quảng Điền) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Như vậy tính đến thời điểm này, huyện Quảng Điền đã có 10/10 xã (tỷ lệ 100%) đạt chuẩn NTM. Trước đó, các xã Quảng Phú, Quảng Công, Quảng Vinh, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Lợi, Quảng An cũng đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Hiện Quảng Điền, đã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đối với các xã đạt chuẩn NTM nhằm phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế có 02 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền, qua đó đã góp phần cơ bản trong hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra giai đoạn 2010 - 2020.

 Tại lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Quảng An


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]