Quán triệt triển khai thực hiện Quy định 80 của Bộ Chính trị
  
Cập nhật:22/09/2022 2:05:41 CH
Sáng nay 22/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và Thông báo 20-TB/TW.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính quán triệt các nội dung thực hiện của Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” và Thông báo số 20-TB/TW ngày 08/9/2022 “Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”

Theo đó, Quy định 80 gồm 6 chương, 34 điều, nội dung quản lý cán bộ gồm: Phân cấp quản lý cán bộ; Đánh giá cán bộ; Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Tuyển chọn, bố trí, phân công, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái; phong, thăng, giáng, tước quân hàm; cho thôi giữ chức vụ; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với cán bộ. Khen thưởng, kỷ luật cán bộ; Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ; Kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác cán bộ và cán bộ. Quyết định phân công công tác đối với Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương...

Tham gia thảo luận, đại điểu các điểm cầu đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần thống nhất cũng như cần làm rõ hơn trong quá trình triển khai thực hiện Quy định 80.

Việc ban hành Quy định 80-QĐ/TW thay thế cho Quy định 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 là việc làm hết sức cần thiết, nhằm tạo ra sự thống nhất trong tổ chức thực hiện và phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra; đã được bổ sung cập nhật nhiều điểm chi tiết, rõ ràng hơn; đảm bảo sự đồng bộ thống nhất tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác cán bộ trong tình hình mới góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cũng như cho thấy rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Từ đó tạo ra sự minh bạch giúp cán bộ, đảng viên có thể giám sát và xác định rõ trách nhiệm đối với công tác này.

thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]