Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp và làm việc với tổ chức NPA
  
 Bản in]