Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp và làm việc với Tổ chức Habitat for Humanity International tại Việt Nam
  
 Bản in]