Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung tiếp Phó tỉnh trưởng tỉnh SêKông - Lào
  
 Bản in]