Phó Thủ tướng Lê Văn Thành họp với các địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó sau khi bão đổ bộ
  
 Bản in]